@cemilcanyavuz:

Hepimiz bir kadının eseriyiz Bir kadının yıllarca verdiği emeğiz Bunu hiç unutmayın Çok harika olmuş...

3 years ago

NEWEST