Privacy Policy

0734081527600014 mersis numaralı Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak No:1 Kat:15 Daire: 55 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim RAS MEDYA REKLAM VE PRODÜKSİYON HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket  (“Şirket”) olarak biz, siz kullanıcılarımızdan (“Kullanıcı”) aldığımız tüm verileri gizli bilgi olarak kabul etmekte, tabi olduğumuz yasal gerekliliklere uygun şekilde saklamakta, kaydetmekte ve kullanmaktayız.

 

Şirketimiz, bize, personelimize, alt çalışanlarımıza ve bize bağlı olarak çalışan diğer üçüncü kişilere açıklanan gizli bilgiyi;

 1. a) gizlilik içinde korumayı ve verilecek hizmetlerin gerektirdiği ölçüde kullanmayı,
 2. b) herhangi bir üçüncü kişiye, Kullanıcı’nın izin verdiği haller,  yasal zorunluluklar, ticari ilişkinin yerine getirilmesi için dışarından hizmet alınması halleri hariç olmak üzere,  hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
 3. c) doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

Şirketimiz, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını ancak her halükarda ticari makul özen eşiğinin altında olmayacak şekilde Kullanıcı’nın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir; ancak, bilginin gizliliği hususunda işçilerinden, alt çalışanlarından ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. 

Şirketimiz, işçilerini, alt çalışanlarını ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmayı ve bu kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmamalarını temin etmeyi ve bu kişilerin, işbu sözleşme ile üstlenilen gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde Şirketimizin sorumlu olacağını ve Kullanıcının kesinleşmiş mahkeme ilamında belirtilen zarar ve ziyanını derhal tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 

Aşağıdaki bilgileriniz gizli bilgi tanımına girmez:

 1. Kamuya mal olmuş bilgiler.
 2. Kullanıcıdan bağımsız olarak geliştirilen veya edinilen bilgi, tecrübeler.
 3. Bilgiyi alanın,  kullanıcı paylaşmadan önce de hukuka uygun olarak bildiği ve sahibi olduğu bilgiler.
 4. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme ve/veya hakem kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.

Gerek bilgilerinizin güvenli şekilde muhafazası, gerekse web sitemizden keyifle alışveriş yapabilmeniz için, site altyapımız ileri düzey iletişim protokolleri ve koruma programları ile donatılmıştır. Bu sayede, ödeme aşamasında kullandığınız bilgileriniz otomatik olarak şifrelenebilmekte ve bankanıza bu şekilde aktarılmaktadır. 

Yasal yükümlülüklerimize uygun şekilde, veri koruma ve şifreleme alanında dünya çapında güvenilirliğe sahip güvenlik firmalarıyla çalışıp, sizlere bu standartlar ile hizmet vermekteyiz. 

Siber suçların son derece yaygın olduğu ve kişisel bilgilerinizin güvenliğinize aykırı şekilde paylaşılması risklerinin önüne geçebilmek için, yalnızca size gereken güvenlik şartlarını haiz olduğunu taahhüt eden, güvenlik sertifikalarını görüntüleyebildiğiniz sitelerde işlem yapınız. Güvenlik sertifikalarımıza ilişkin bilgileri, websitesi anasayfasından görebilirsiniz.

 

KULLANICI ONAYLARI

Kişisel Veri İşleme Onayı

 

https://brandface.tv/ web sitesini ziyaret ederken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğum telefon, adres, e-mail ve sair verilerimin; 

 

 • web sitesi kapsamındaki hizmetlerden azami şekilde faydalanabilmem, 
 • onay vermem halinde ise ticari elektronik ileti alabilmem, 
 • web sitesi kullanımına ilişkin kural ve şartların yenilenmesi halinde bilgi alabilmem,
 • pazar araştırması yapılması, ürün geliştirilmesi, 
 • ürün ve hizmetlere uygunluğumun ölçülmesi,
 • web sitesini kullanımım tercihlerime uygun olarak kişiselleştirilmesi,
 • web sitesinin bana ve cihazlarıma etkin şekilde sunulmasının sağlanması,
 • yasal yükümlülüklerin ve taleplerimin yerine getirilmesi,
 • şirket ile aramdaki ilişkinin gereği gibi yerine getirilmesi için gereken diğer tüm haller için, [∙] Şirketi tarafından web sitesinin kullanımda olduğu süre boyunca işlenmesine,  Şirket’in bağlı ve tabi olduğu grup şirketlerine, acentelerine, ticari mümessillerine, distribütörlerine ya da hizmetin ifası için mecburi olması kaydıyla belirleyeceği üçüncü kişilere aktarılmasına kendi özgür irademle açık onay verdiğimi, Şirket tarafından, yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarım hakkında bilgilendirildiğimi, bu onayı istediğim zaman Şirketin paylaşmış olduğu iletişim bilgileri üzerinden geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim. 

 

Ticari Elektronik İleti Onayı 

 

[∙] Şirketinin, kendisi ya da başkası adına,  https://brandface.tv/ web sitesinde sunulan hizmetler hakkında, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde, kampanya, promosyon ve şahsıma özel yapılabilecek bilgilendirmeler ile Şirket tarafından sağlanan diğer tüm hizmetler hakkında herhangi bir sınırlama olmaksızın tarafımla ticari amaçlı veya kutlama amaçlı, sunum ve seminerler, bültenler veya Şirkete ilişkin diğer bildirimlerin gönderilmesi veya hem e-mail hem de kısa mesaj aracılığı ile iletişim kurulmasına açık onay verdiğimi, şirketin mernis adresine, iletişim bilgilerine ve diğer ticari bilgilerine web sitesinden ulaşabildiğimi, web sitesinin kullanımda olduğu süre boyunca tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin kendi özgür irademle açık onay verdiğimi, vermiş olduğum onayı Şirket’e ulaşarak veya profilimdeki Ayarlar/İzinler sekmesinden dilediğim zaman geri alabileceğimi bildiğimi beyan ederim. 

 

ÇEREZLERE İLİŞKİN POLİTİKAMIZ 

 

 

 • Çerez Nedir? 

 

Çerez, web sitemiz ve internet tarayıcılarımızda bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım ya da diğer etiketler de çerez olarak adlandırılacaktır. 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve web sitesini sizler için kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. 

Çerezler Hangi Amaçla Kullanılır?

Çerezler, genel olarak, web sayfasının işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kullanılır.  İnternet sitemizde ve mobil uygulamalarımızda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılır. Bu çerezlerin tam listesine yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Oturum Çerezleri, siz tarayıcınızı kapattığınızda çalışmayı durdurur. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun süre kalır.

Çerezlerin ana amacı, web sitemizi ziyaret tecrübenizin iyileştirilmesi, size özel hale getirilebilmesi ve daha önceki tercihlerinizden yola çıkarak öneriler sunulabilmesidir.

Çerezler, taleplerinizi ve sorunlarınızı tespit edebilmek, aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak, tercihlerinize ilişkin verileri muhafaza edebilmek, hesabınızı doğrulayabilmek, hesaba girişinizi belirlemek için kullanılmaktadır. 

Aynı şekilde, sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanız için çerezlerden faydalanırız. 

Rızanız doğrultusunda, siteye giriş yaptığınızda sizlerle paylaşacağımız reklamları geliştirmemiz amacıyla da çerezleri kullanırız. Örneğin, daha önce web sitemizi ziyaret edip işlem yaptığınızda veya uygulamalarımızı kullanılması halinde, çerezleri kullanarak size reklamlar yayınlayabiliriz. Bu reklam kampanyalarının performansını ölçmek için de çerezleri kullanırız. Keza, bir reklamın veya ürün görselinin, kaç kez gösterildiğini sayabilmek, bunlara ilişkin istatistikleri oluşturabilmek için de çerezlerden yararlanırız. 

 

 • Hangi Bilgilerinizi Çerezlerimize Kaydetmeyiz?

 

Adresiniz, şifreniz, kredi ya da debit kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki kişisel verileriniz çerezlere kaydedilmez. 

 

 • Çerezleri Kim Kullanır?

 

https://brandface.tv/ web sitesi üzerinden toplanan çerezleri, RAS MEDYA REKLAM VE PRODÜKSİYON HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket  (“Şirket”) olarak biz kullanırız. Ayrıca, bağlı olduğumuz şirketler, web sitesi sözleşmelerini yerine getirdiğimiz iş ortaklarımız ve bize bağlı çalışan acente, ticari temsilci ve ticari vekil gibi tacir yardımcılarımız kullanabilirler. 

 

 • Üçüncü Kişiler, Web Sitemizle Bağlantılı olarak Çerez Kullanabilir Mi?

 

Web sitemizi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz iş ortaklarımız ya da hiçbir iş birliğimiz bulunmaksızın web sitemizde sadece reklam vermekte olan harici kuruluşlar, üçüncü taraf çerezi niteliği taşıyan çerezleri kullanabilirler. Bunun dışındaki tüm çerezlerden depolanan bilgiler, yalnızca bizim tarafımızdan kullanılır. 

Üçüncü taraf çerezlerin temel amacı, erişim istatistikleri elde edip ödeme işlemlerinin garantisini sağlamaktır. Bu çerezlerin nasıl kullanıldığını incelemek isterseniz, lütfen çerezi kullanan tarafın kendi ilkelerini gözden geçiriniz. Üçüncü taraf çerezlerine ilişkin daha fazla bilgiye yazının devamında ulaşabilirsiniz.

 

 • Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirim?/ Çerezleri Nasıl Engellerim?

 

Kullandığınız tarayıcıya göre aşağıdaki yardım sayfalarından çerezleri devre  dışı bırakmayla ilgili adımları öğrenebilirsiniz. (Çerezler devre dışıyken BrandFace.tv hizmetlerinden faydalanamayacağınızı unutmayın)

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox : 

https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20a%C3%A7%C4%B1p%20kapatma

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Safari : 

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471