BrandFace

Hizmet Koşulları

BRANDFACE VİDEO YÜKLEME ve YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI


1. BrandFace Video Yükleme ve Yarışmaya Katılma Şartları (“Şartlar”), BrandFace Hizmet Kullanım Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve BrandFace’e, yarışmaya katılabilmiş olmasından bağımsız olarak, bir veya birden fazla video yükleyen (“İçerik Sağlayan”) herkesi bağlar. İŞBU ŞARTLAR’I KABUL ETMİYORSANIZ, VİDEO YÜKLEMEYİNİZ.


2. Şartlar, BrandFace’e üye olmadan önce İçerik Sağlayıcı tarafından Şartlar’ın solundaki kutu işaretlenip “Kabul Ediyorum” ikonunun seçilmesiyle İçerik Sağlayıcı bakımından bağlayıcı hale gelir. “Kabul Etmeyen” İçerik sağlayıcıların üyeliği tamamlanmaz ve BrandFace hesapları oluşturulmamış olur.


3. İçerik Sağlayan, yüklediği tüm videoların her unsuruyla (görüntüler, işitsel öğeler, senaryo, kurgu ve sair tüm unsurlar dahil) (“İçerik”) Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına (“Uygulanan Hukuk”) uygun olduğunu, İçerik üzerinde tüm maddi ve gayrımaddi haklara sahip olduğunu, İçerik üzerinde hiçbir üçüncü şahsın hiçbir nam ve sıfatla hiçbir hak talebi olmadığını beyan ve taahhüt eder.


4. İçerik Sağlayan, 13. Madde çerçevesinde hangi görünürlük ayarını seçmiş olursa olsun, BrandFace’e yüklediği tüm İçerik ile ilintili her türlü maddi ve gayrımaddi hakkı üzerinde BrandFace’e münhasır, sınırsız ve global bir lisans verir. İçerik üzerinde kendisi bizzat tasarrufta bulunamaz. BrandFace, işbu Madde çerçevesine İçerik Sağlayan tarafından kendisine verilen sınırsız, münhasır ve global lisans çerçevesinde İçerik’i uygun gördüğü tüm dijital olan ve olmayan platformlarda yayınlayabilir, uygun gördüğü şekilde kullanabilir, üçüncü şahıslara uygun gördüğü maddi şartlarla alt lisans verebilir. Şu kadar ki, BrandFace, İçerik’i, İçerik Sağlayan’ın kişilik haklarına halel getirecek şekilde kullanamaz.


5. İçerik’in yukarıdaki 3. Madde’de belirtilen beyan ve taahhüde aykırı olması sebebiyle BrandFace’in karşı karşıya kalabileceği tüm iddialar bakımından İçerik Sağlayıcı, BrandFace’in kendi uygun göreceği savunma masraflarını ve İçerik’in 3. Madde’ye uygunsuzluğu sebebiyle düçar olabileceği tüm zararları tazmin etmekle mükelleftir.


6. BrandFace, önceden İçerik Sağlayan’a bilgi vermeksizin ve sebep göstermeksizin her an İçerik’i tamamen silebilir, erişilmez kılabilir veya kaldırabilir.


7. BrandFace, herhangi bir üçüncü şahsın telif ve benzeri hak iddiaları sebebiyle İçerik’i siler, erişilmez kılar veya kaldırırsa, İçerik Sağlayan ancak iddia sahibi üçüncü şahsa rücu edebilir.


8. BrandFace, sadece hizmet sağlayan sıfatıyla İçerik’ten hiçbir şekilde sorumlu değildir. İçerik Sağlayan ile üçüncü şahısların arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda BrandFace taraf değildir.


9.İçerik Sağlayan, Sözleşme’yi ve Şartlar’ı kabul ettikten sonra, İçerik yüklemeden önce bir BrandFace hesabı açmak zorundadır.


10. İçerik Sağlayan, BrandFace hesabı açarken BrandFace yarışmasında alabileceği para ödüllerinin BrandFace tarafından ödenebilmesini teminen, kendisine ait tercih ettiği bir Türkiye Cumhuriyeti banka hesabı IBAN numarasını belirtir. IBAN numarasının İçerik Sağlayan tarafından yanlış yazılmış olmasından veya aslında İçerik Sağlayan’a ait olmamasından ötürü BrandFace’in sorumluluğu yoktur. Ödemeler BrandFace tarafından İçerik Sağlayan’a mail yolu ile yazılı olarak bildirilen süre içinde yapılır.


11. İçerik Sağlayan her biri azami 29 saniye olmak kaydıyla sınırsız sayıda İçerik yükleyebilir.


12. İçerik Sağlayan tarafından yüklenebilecek İçerik’e ilişkin;

Video: İçerik Sağlayan tarafından sınırsız sayıda yüklenebilir. Yarışmaya katılma amaçlı yüklenen İçerik’tir. Yüklenen her video BrandFace tarafından bir onay sürecinden geçer. Yüklenen İçerik’in onay sürecinden geçmesi BrandFace’in İçerik ile ilgili herhangi bir konudan ötürü hukuki sorumluluğu olduğu anlamına gelmez. İçerik’in ihlal ettiği yasal veya sözleşmesel hak ve hükümlerden İçerik Sağlayan münhasıran sorumludur. İçerik Sağlayan, temaya ilişkin açıklamayı kendisi yapabilir. Her bir video onay aldıktan sonra yayına girer.

İçerik Sağlayan, yükleyeceği İçerik’e ilişkin ikon resmini kendisi seçer. İçerik’e ilişkin hashtag verebilir. Vereceği hashtag kendisine özgü sayılmayacak aynı hashtag ile arama yapıldığında, o hashtagi kullanan tüm İçerik listelenecektir.

BrandFace İçerik’in açıklama, etiket/hashtag ve video ikon resmini değiştirebilir.


13. İçerik Sağlayan, İçeriği yüklediği anda herkes için görünür olacağını ve İçerik’in BrandFace tarafından Madde 4 çerçevesinde uygun gördüğü ortamda ve uygun gördüğü şekilde kullanılabilir hale geleceğini bilmekte ve kabul etmiş sayılır. BrandFace, içeriği BrandFace’e ait sosyal medya hesaplarında tanıtım amaçlı yayınlayabilir. İçerik Sağlayan, İçeriğin BrandFace sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını peşinen kabul etmiş sayılır.


14. İçerik Sağlayan tarafından yüklenen herhangi bir İçerik’in yarışmaya alınıp alınmaması sadece ve tamamen BrandFace’in takdirindedir.


15.İçerik’in yüklenmesi ve yarışmaya alınabilmesi için özel bir zamanlama yoktur. İçerik Sağlayan, İçerik’i istediği zaman yükleyebilir.


16. BrandFace, Her Pazartesi saat 00:00’dan itibaren, o zamana kadar yüklenmiş İçerik içinden sekiz İçerik’i yarışmaya alır. Yarışmaya alınan, diğer bir ifadeyle Vitrine Konan İçerik aynı haftanın Pazar günü saat 23:59’a kadar BrandFace kullanıcıları tarafından izlenebilir, beğenilebilir, paylaşılabilir veya hakkında yorum yapılabilir. BrandFace kullanıcıları herhangi bir İçerik için her gün beğeni yapma hakkına sahiptir. Üyeliği onaylanmış / aktivasyon e-postası ile üyeliğini aktifleştirmiş her bir kullanıcının Yarışmaya katılan içeriklerden herhangi birine 1 haftada toplamda 7 beğeni katkıda bulunma hakkı vardır.  Yarışma başlangıcı olan Pazartesi 00:00’dan Pazar 23:59’a kadar en fazla beğeni alan İçerik birinci olur.


17. BrandFace, 12 Ekim 2015 tarihinden itibaren her haftanın beğeniler ile belirlenen, birinci olarak açıkladığı İçerik’in sahibi İçerik Sağlayan’a 750 TL para ödülü kazanır. Her hafta Vitrine çıkan/yarışmaya alınmış sekiz İçerik Sağlayan’dan, BrandFace tarafından seçilen bir İçerik de haftanın Yaratıcı İçerik’i seçilip 250 TL para ödülünü kazanır. Haftanın kazananı olan İçerik üreticisi tamamen BrandFace insiyatifinde seçilir ve BrandFace bu seçim haklarının tamamını kendinde saklı tutar.


18. Vitrin öncesi ve sonrası yarışacak İçerik için aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:

Vitrine çıkmadan önce verilen beğeniler ve vitrin sırasında verilen beğeniler ayrı şekilde hesaplanır. Vitrine çıkmadan önce ve vitrin sırasında veriler videonun genel beğeni sayısıdır. İçerik vitrine çıktığı andan itibaren puan tablosu ismi ile anılan farklı bir bölümde gösterilir ve her video Pazartesi 00:00 itibari ile sıfır (0) puan ile yarışmaya başlar Pazar gecesi 23:59’a kadar puan tablosunda takip edilebilecek şekilde beğeniler üzerinden yarışır. Pazar gecesi 23:59’dan itibaren vitrin süreci sona ermiş olur ve Vitrin sonrası puanlama sistemi, vitrine çıkmadan önceki sistem ile devam eder.


19. 30 Kasım 2015 tarihinden itibaren, herhangi bir hafta Vitrine çıkarak yarışacak İçerikler, içinde bulunulan hafta itibari ile Pazartesi 00:00 ile, BrandFace’te ilan edilir.


20. İçerik Sağlayan yarışma sonucu kazanabileceği para ödülüne ilişkin Uygulanacak Hukuk çerçevesinde ödenmesi gereken tüm vergi ve harçlardan münferiden sorumludur.


21. İşbu Şartlar’ın düzenlemediği hususlarda Sözleşme hükümleri geçerli olur.


Çok Önemli Bildiri:

BrandFace kullanıcılarını ve ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla;

*BrandFace tarafından yürütülen yarışmalarda Apple markası sponsor değildir.

*Apple markasına ait ürünler hiçbir şekilde BrandFace yarışmalarında ödül olarak kullanılmayacaktır.BRANDFACE TERMS AND CONDITIONS


1. Introduction

The following terminology applies to these Terms: 

"Client", “You” and “Your” refers to you, the person accessing this website and accepting the Company’s terms and conditions.

"The Company", “Ourselves”, “BrandFace” “We” and "Us", refers to our Company.

“Party”, “Parties”, or “Us”, refers to both the Client and ourselves, or either the Client or ourselves.

All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment in accordance with and subject to, prevailing laws of the Republic of Turkey. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalisation and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

These Terms govern your use of this website; by using this website, you accept these terms and conditions in full. If you disagree with these terms and conditions or any part of these terms and conditions, you must not use this website.

You must be at least 18 years of age to use this website as a publisher.  By using this website as a publisher and by agreeing to these terms you warrant and represent that you are at least 18 years of age.


2. Use

To fully use the BrandFace Service, you must register as a member by providing a user name, password, and valid email address. You must provide complete and accurate registration information to BrandFace and notify us if your information changes. If you are a business, government, or non-profit entity, the person whose email address is associated with the account must have the authority to bind the entity to this Agreement.

We encourage you to use your real name. If you are a business, government, or non-profit entity, you must use the actual name of your organization. You may not use someone else's name, a name that violates any third party right, or a name that is obscene or otherwise objectionable.

You are responsible for all activity that occurs under your account, including any activity by unauthorized users. You must not allow others to use your account. You must safeguard the confidentiality of your password. If you are using a computer that others have access to, you must log out of your account after using the BrandFace Service. If you become aware of an unauthorized access to your account, you must change your password and notify us immediately.


3. License to BrandFace

As between you and BrandFace, you own the video content ("videos") that you submit to the BrandFace Service. By submitting a video, you grant BrandFace and its affiliates an unlimited, worldwide, exclusive, irrevocable, royalty-free license and right to copy, transmit, distribute, monetize, sub-license, publicly perform and display (through all media now known or hereafter created), and make derivative works from your video for the purpose of (i) displaying the video within the BrandFace Service; (ii) displaying the video on third party websites and applications through a video embed or BandFace's API; (iii) allowing others, at BrandFace’s discretion to display the video on television, websites, applications or on all other media now known or hereafter created; (iv) allowing other users to play, download, and embed on third party websites the video, subject to your video privacy choices; (iii) promoting the BrandFace Service, provided that you have made the video publicly available; and (iv) archiving or preserving the video for disputes, legal proceedings, or investigations.

You further grant all users of the BrandFace Service permission to view your videos for their personal, non-commercial purposes. This includes the right to copy and make derivative works from the videos solely to the extent necessary to view the videos.


4. Privacy

We may collect personal information that can identify you, such as your name and email address, and other information that does not identify you. When you provide personal information through our website, the information may be sent to servers around the world.

Information you provide. We may collect and store any personal information you enter on our website or provide to us in some other manner, including personal information that may be contained in any video, comment or other submission you upload or post to the website. This includes identifying information, such as your name, address, e-mail address, telephone number; and your likeness. We also may request information about your interests and activities, your gender and age, and other demographic information.

Information from other sources. We may also periodically obtain both personal and non-personal information about you from other businesses, business partners, contractors and other third parties. Examples of information that we may receive include: updated delivery and address information, purchase history, and additional demographic information.

Information about others. We may also collect and store personal information about other people that you provide to us. If you use our website to send others (friends, relatives, colleagues, etc.) a product as a gift, information that may interest them or messages (such as invitations) through our system, we may store your personal information, and the personal information of each such recipient. Similarly, if you use our website to upload, share and/or distribute content (including videos, comments or other submissions), and such content contains personal information about others, such information may be stored in order to allow for such uploading, sharing and/or distribution.

We may use information that we collect about you to:

 • deliver the products and services that you have requested;
 • manage your account and provide you with customer support;
 • perform research and analysis about your use of, or interest in, our products, services, or content, or products, services or content offered by others;
 • communicate with you by e-mail, postal mail, telephone and/or mobile devices about products or services that may be of interest to you either from us, our sister companies or other third parties
 • develop and display content and advertising tailored to your interests on our site and other sites
 • verify your eligibility and deliver prizes in connection with contests and sweepstakes;
 • enforce our terms and conditions;
 • manage our business and
 • perform functions as otherwise described to you at the time of collection.

Financial information. We may use financial information or payment method to process payment for any purchases, subscriptions or sales made on our website, to protect against or identify possible fraudulent transactions, and otherwise as needed to manage our business.

We do not share your personal information with others except as indicated below or when we inform you and give you an opportunity to opt out of having your personal information shared. We may share personal information with:

  • Authorized service providers: We may share your personal information with our authorized service providers that perform certain services on our behalf. These services may include fulfilling orders, processing credit card payments, delivering packages, providing customer service and marketing assistance, performing business and sales analysis, supporting our website functionality, and supporting contests, sweepstakes, surveys and other features offered through our website. These service providers may have access to personal information needed to perform their functions but are not permitted to share or use such information for any other purposes
  • Business partners: To the extent any personal information is contained in any video, comment or other user submission, such information When you make purchases, reservations or engage in promotions offered through our website or our services, we may share personal information with the businesses with which we partner to offer you those products, services, promotions, contests and/or sweepstakes. When you elect to engage in a particular merchant’s offer or program, you authorize us to provide your email address and other information to that merchant
  • Direct mail partners. From time to time we may share our postal mailing list with selected providers of goods and services that may be of interest to you. If you prefer not to receive mailings from these providers, you can notify us at any time by clicking here.
  • Other Situations. We also may disclose your information.
  • In response to a subpoena or similar investigative demand, a court order, or a request for cooperation from a law enforcement or other government agency; to establish or exercise our legal rights; to defend against legal claims; or as otherwise required by law. In such cases, we may raise or waive any legal objection or right available to us, in our sole discretion.
  • When we believe disclosure is appropriate in connection with efforts to investigate, prevent, report or take other action regarding illegal activity, suspected fraud or other wrongdoing; to protect and defend the rights, property or safety of our company, our users, our employees, or others; to comply with applicable law or cooperate with law enforcement; or to enforce our website terms and conditions or other agreements or policies.
  • In connection with a substantial corporate transaction, such as the sale of our business, a divestiture, merger, consolidation, or asset sale, or in the unlikely event of bankruptcy.

Any third parties to whom we may disclose personal information may have their own privacy policies which describe how they use and disclose personal information. Those policies will govern use, handling and disclosure of your personal information once we have shared it with those third parties as described in this Privacy Policy. If you want to learn more about their privacy practices, we encourage you to visit the websites of those third parties. These entities or their servers may be located either inside or outside the United States.

Aggregated and non-personal information. We may share aggregated and non-personal information we collect under any of the above circumstances. We may also share it with third parties and our sister companies to develop and deliver targeted advertising on our websites and on websites of third parties. We may combine non-personal information we collect with additional non-personal information collected from other sources. We also may share aggregated information with third parties, including advisors, advertisers and investors, for the purpose of conducting general business analysis. For example, we may tell our advertisers the number of visitors to our website and the most popular features or services accessed. This information does not contain any personal information and may be used to develop website content and services that we hope you and other users will find of interest and to target content and advertising.

We take appropriate security measures (including physical, electronic and procedural measures) to help safeguard your personal information from unauthorized access and disclosure. For example, only authorized employees are permitted to access personal information, and they may do so only for permitted business functions. In addition, we use encryption in the transmission of your sensitive personal information between your system and ours, and we use firewalls to help prevent unauthorized persons from gaining access to your personal information.

We want you to feel confident using our website to transact business. However, no system can be completely secure. Therefore, although we take steps to secure your information, we do not promise, and you should not expect, that your personal information, searches, or other communications will always remain secure. Users should also take care with how they handle and disclose their personal information and should avoid sending personal information through insecure email. 


5. Term

This Agreement begins on the date you first use the BrandFace Service and continues as long as you have an account with us.


6. Account Deletion

You may request to delete your account at any time. Basic accounts may be deleted from the BrandFace Service if they remain inactive (i.e., the user fails to log in) for a continuous period of at least six (6) months. Subscription accounts will remain active until the end of the subscription term and any renewal term.


7. Termination for Breach

BrandFace may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) or block or remove any content you submitted if BrandFace determines that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage BrandFace's reputation and goodwill. If BrandFace deletes your account for the foregoing reasons, you may not re-register for the BrandFace Service. BrandFace may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.


8. Effect of Termination/Account Deletion

Upon termination, all licenses granted by BrandFace will terminate. In the event of account deletion for any reason, content that you submitted may no longer be available. BrandFace shall not be responsible for the loss of such content. On the contrary, BrandFace may continue using the content at its own discretion provided that it is not detrimental to your intangible personal rights.


9. Content and Access Restrictions

You may not upload, post, or transmit (collectively, "submit") any video, image, text, audio recording, or other work (collectively, "content") that:

  • Infringes any third party's copyrights or other rights (e.g., trademark, privacy rights, etc.);
  • Contains sexually explicit content or pornography (provided, however, that non-sexual nudity is permitted);
  • Contains hateful, defamatory, or discriminatory content or incites hatred against any individual or group;
  • Exploits minors;
  • Depicts unlawful acts or extreme violence;
  • Depicts animal cruelty or extreme violence towards animals;
  • Promotes fraudulent or dubious business schemes; or
  • Violates any law.

In case, BrandFace technical team reports any fraud, wrong-doing, ID cloning, impersonation, misrepresentation or any other form of breach of law, BrandFace Terms and Conditions, BrandFace policies or good faith, BrandFace may remove the content, shut-down the account, and deny access to those who are related to such content and accounts. BrandFace does not reveal the technical report to prevent circumvention for further breach and fraud.


10. Your Representations and Warranties

For each piece of content that you submit, you represent and warrant that: (i) you have the right to submit the content to BrandFace and grant the licenses set forth above; (ii) BrandFace will not need to obtain licenses from any third party or pay royalties to any third party; (iii) the content does not infringe any third party's rights, including intellectual property rights and privacy rights; and (iv) the content complies with this Agreement and all applicable laws.


11. Indemnification

You will indemnify, defend, and hold harmless BrandFace and its affiliates, directors, officers, employees, and agents, from and against all third party actions that: (i) arise from your activities on the BrandFace Service; (ii) assert a violation by you of any term of this Agreement; or (iii) assert that any content you submitted to BrandFace violates any law or infringes any third party right, including any intellectual property or privacy right.


12. Disclaimers

BrandFace reserves the right to modify the BrandFace Service. You are responsible for providing your own access (e.g., computer, mobile device, Internet connection, etc.) to the BrandFace Service. BrandFace has no obligation to screen or monitor any content and does not guarantee that any content available on the BrandFace Service complies with this Agreement or is suitable for all users.

BrandFace provides the BrandFace Service on an "as is" and "as available" basis. You therefore use the BrandFace Service at your own risk. BrandFace expressly disclaims any and all warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, and any other warranty that might arise under any law. Without limiting the foregoing, BrandFace makes no representations or warranties:

  • That the BrandFace Service will be permitted in your jurisdiction;
  • That the BrandFace Service will be uninterrupted or error-free;
  • Concerning any content submitted by any member;
  • Concerning any third party's use of content that you submit;
  • That any content you submit will be made available on the BrandFace Service or will be stored by BrandFace;
  • That the BrandFace Service will meet your business or professional needs;
  • That BrandFace will continue to support any particular feature of the BrandFace Service; or
  • Concerning sites and resources outside of the BrandFace Service, even if linked to from the BrandFace Service.

To the extent any disclaimer or limitation of liability does not apply, all applicable express, implied, and statutory warranties will be limited in duration to a period of thirty (30) days after the date on which you first used the BrandFace Service, and no warranties shall apply after such period.


13. Limitation of Liability

To the fullest extent permitted by law: (i) BrandFace shall not be liable for any direct, indirect, incidental, special, consequential, or exemplary damages, including but not limited to damages for loss of profits, goodwill, use, data or other intangible losses; and (ii) BrandFace's total liability to you shall not exceed the amounts paid by you to BrandFace over the twelve (12) months preceding your claim(s).


14. Governing Law

This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Turkey.


15. Disputes

Any action arising out of or relating to this Agreement or your use of the BrandFace Service must be finally resolved by courts of Istanbul (Çağlayan).


16. Interpretation; Severability; Waiver; Remedies 

Headings are for convenience only and shall not be used to construe the terms of this Agreement. If any term of this Agreement is found invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction, that term will be severed from this Agreement. No failure or delay by BrandFace in exercising any right hereunder will waive any further exercise of that right. BrandFace's rights and remedies hereunder are cumulative and not exclusive.


17. Assignment

This Agreement is binding upon and shall inure to the benefit of both parties and their respective successors, heirs, executors, administrators, personal representatives, and permitted assigns. You may not assign this Agreement without BrandFace's prior written consent. No third party shall have any rights hereunder.


18. Notices 

You consent to receive all communications including notices, agreements, disclosures, or other information from BrandFace electronically. BrandFace may provide all such communications by email or by posting them on the BrandFace Service. For support-related inquiries, you may contact us. You may send notices of a legal nature to BrandFace at the following address: RAS MEDYA A.S. Meydan Sok. No:1 Beybi Giz Plaza Floor: 15 No:55 34398 Maslak/ISTANBUL


19. Modification 

This Agreement may not be modified except by a revised Terms of Service posted by BrandFace on the BrandFace Site or a written amendment signed by an authorized representative of BrandFace. A revised Terms of Service will be effective as of the date it is posted on the BrandFace Site.

Highly Important Statement:

We hereby notify BrandFace members and visitors that:

*Apple is not a sponsor in any BrandFace contest or sweepstakes

*We ensure that any BrandFace contest or sweepstakes prizes are not Apple products